Challenge Detail

  1. Home
  2. Challenges
  3. Challenge

Producerea și comercializarea fructelor în sortiment

Project Detail

Reprezentând ultima fază în circuitul economic și valoric al unei organizații, activitatea comercială de desfacere este tot atât de importantă ca și activitatea de aprovizionare și activitatea de producție. Această activitate integrează într-un tot unitar ansamblul operațiunilor de la intrarea produsului pe piața de desfacere (sub forma de bun care poate fi utilizat), până la trecerea lui în proprietatea cumpărătorului, ca urmare a comercializării.

Challenge summary

Producerea și comercializarea fructelor în sortiment (mere și prune) prin dezvoltarea și integrarea în lanțurile valorice

Company's name

Gospodăria Țărănească Cigolea Vitalie

Company's profile

https://smartchannel.org/profile/vitalie-cigolea

Contact person’s name

Vitalie Cigolea

Contact person’s email

Contact person’s phone

373 -6117864

Related areas of expertise

Integrarea în lanțul valoric prin crearea valorii adăugate la produs, Transport, furnizori de inputuri

What are you looking for (expected gains)

Elaborați matricea perioadei oportune de export a fructelor pe anumite piețe.

Evaluation Criteria

„o” înseamnă nerelevant „++” înseamnă mediu „+++” înseamnă puternic / înalt

Terms and conditions (IP and confidentiality)

Încheierea unui contract (oral, fie în scris) cu privire la nedivulgarea informațiilor.

Expected deliverables

Exportul pomicol capătă prioritate în dezvoltarea sustenabilă a ramurii, cât și a agriculturii în ansamblu. În acest context, diversificarea permanentă a piețelor de desfacere devine o strictă necesitate, care poate fi satisfăcută cu condiția luării în calcul a evoluției numărului populației și a puterii de cumpărare a ei. Astfel, evoluția în creștere a acestor factori vor determina și creșterea nivelului consumului de fructe pe plan extern

DISCLAIMER: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow Us

Explore More

  • Terms and conditions

© SmartCaffe, 2021, All Rights Reserved